Voorstelling vzw

De vzw Sierteeltmuseum is een vereniging die bestaat uit een groep gedreven mensen die de sierteelt een warm hart toedraagt en die zich tot doel stelt de sierteelt (en de historiek daarvan) kenbaar te maken bij het bredere publiek.

Het is de heer Willy KETELAERE die samen met de heer Hervé STEVENS, Schepen van de gemeente LOCHRISTI die zich onder meer ontfermde over de dienst Land en tuinbouw, als grondleggers van de vzw en haar activiteiten kunnen worden aanzien. De heer Willy KETELAERE vanuit zijn beroepsactiviteiten binnen de sector, waarbij hij als werknemer in de serrebouw dagelijks in contact kwam met de sierteelt en als bevoorrechte getuige de razendsnelle evolutie van de sierteelt doorheen de jaren 70, 80 en 90 meemaakte. Daarbij bemerkte hij dat tal van werktuigen, gebruiken, overleveringen, verdwenen als sneeuw voor de zon, hetgeen hem aanzette tot het verzamelen en optekenen ervan. De voorwerpen die thans worden tentoongesteld in het LoS, getuigen van de gedrevenheid en zorg waarmee hij deze hobby nog steeds beleeft. Als sierteler en handelaar, geboren in de schoot van een familie met wortels in de sector, spreekt het voor zich dat ook de heer Hervé STEVENS de sierteelt meer dan genegen was. Aansluitend bij de heer Hervé STEVENS zijn kennis en interesse, legde hij in 2001 de eed af als Schepen van Land en Tuinbouw.

Een samenloop van omstandigheden bracht deze mensen met elkaar in contact, en al vlug kwam het verlangen tot uiting om de vergaarde kennis en materialen ten dienste van het brede publiek te stellen. De geklasseerde pastorie van ZAFFELARE, die stond te verkommeren op de bijhorende site en niet meer tot enig nut strekte, werd aangestipt als een gedroomde locatie om dit verlangen mede tot leven te wekken. Het was thans zaak om de gedrevenheid, het idee, de aangestipte locatie, de politieke wil en de noden van de gemeenschap tot een evenwicht te brengen.

De gedrevenheid van beide heren, aangevuld met een aantal mensen van verschillende pluimage die het belang van het instandhouden van de kennis en overdracht beseften, zorgden ervoor dat een hechte groep werd gevormd van mensen die dezelfde passie voor sierteelt deelden. Het is deze groep die thans deel uitmaakt van de vzw Sierteeltmuseum.

Met ups en downs, na 10 jaar doorzetten en onder een gunstige politieke wind, werd de realisatie van het LoS in 2011 een feit. Door het gemeentebestuur werd aan de vzw Sierteeltmuseum het vertrouwen gegeven om het LoS uit te baten, en om de bezoekers te voorzien van een warm onthaal en de nodige deskundige toelichting.

Als vzw Sierteeltmuseum streven wij ernaar dit vertrouwen niet te beschamen, en hopen wij het genoegen te krijgen om U kennis te laten maken met de sierteelt in al zijn geuren en kleuren.

Wij zien Uw bezoek alvast tegemoet!